Biokull


10 liter

Biokull er et meget godt jordforbedringsmiddel. Med sin store overflate binder kullet næringsstoffer og vann slik at disse lagres i jorden og ikke blir vasket ut.

Jorden får et rikere mikroliv og en bedre jordstruktur. Biokullet er produsert ved varmebehandling av rent trevirke eller hageavfall i en oksygenfri prosess.

152 stk. pr. pall