EKSTRA NÆRING

Ekstra næring er noe alle vekster kan trenge. De fleste av våre produkter er tilsatt rett mengde næring, tilpasset hver enkel plante eller formål. Men noen ganger kan det være nødvendig å tilføre litt ekstra næring over tid, og der er vår økologiske hønsegjødsel et velegnet alternativ. Den er 100% naturlig og gir en langtidsvirkende tilførsel av næring. Kugjødselkompost er en velkompostert blanding, klar til bruk, og velegnet til både roser og grønnsaker.

HAGEGJØDSEL

KUGJØDSEL

HØNSEGJØDSEL

HAGEKALK