STRØTORV - HVIS DYRA FIKK VELGE

Torv har en overlegen evne til å suge opp urin og binde ammoniakk. Torv kan suge opp mer enn halvparten sitt volum i fuktighet. Den lave pH verdien hemmer dessuten vekst av sykdomsfremkallende bakterier. 

Torv i staller og i fjøs sikrer dermed et friskt og behagelig innemiljø for dyra. De som går over til strøtorv fremhever at de oppnår friskere luft inne og bedre dyrevelferd. Strøtorv brukes både som topplag på gummimatte og som djupstrø.

Fordi torv er en viktig komponent i plantejord gir bruk av torv til dyr en flott mulighet for etterbruk. Torv fra stall og fjøs omdannes hurtig til næringsrik jord som gir mulighet for dyrking. Torv fra stall og fjøs har høy naturlig gjødselverdi.  

STRØTORV MED FLIS

 

 

 

180 liter,  24 stk pr. pall 
70% naturtorv
30% flis

STRØTORV REN

 

 

 

180 liter,  24 stk pr. pall 
100% naturtorv