Lecakuler


15/40 liter

Kulene dekorerer og beskytter mot fordamping ved siden av å gi drenering og luft til rotsystemet. Lecakuler legges øverst i jordlaget, ved drenering og lufting legges det i bunnen av krukker og kasser

84/33 stk. pr. pall
15 liter leveres også som halv pall

Varenummer 14015/14040