Natur Plantejord


50 liter

En plantejord med kompost av naturgjødsel. Stort innhold av letttilgjengelig næring samt et balansert mikroliv. Egner seg for planting av normalkrevende vekster utendørs.

Inneholder torv iblandet hønsegjødselkompost, sand og kalksteinsmel.

39 stk. pr. pall

Varenummer 14053