En jordnær hilsen fra Tjerbo

På Tjerbo gård i Rakkestad har vi lange tradisjoner med å levere jordprodukter til gartnerier og strøtorv til husdyr. 

I 1949 ble det første spataket tatt, og herved var familiebedriften i gang. Å ta ut torv var tungt arbeid og det ble lange dager på Tjerbomyra. Torva ble spadd for hånd og tørket i torvhus ute på myra. På den tiden ble torv brukt som strø i fjøset til alle typer husdyr.  Etter hvert knyttet gården forbindelser til gartnerier og hobbydyrkere, som ønsket å bruke den lyse torva fra Tjerbo til dyrking av prydplanter og grønnsaker. Dermed startet vi med å lage jordblandinger til yrkesgartnere. 

Med årene ble vareutvalget utvidet etter ulike behov, gjødslet og blandet til det beste for alle typer vekster. Gartnerjord er fortsatt den dag i dag en bærebjelke i virksomheten og en viktig målestokk på kvalitet. 

Marius Finpå, fjerde generasjon på gården, tok over som daglig leder i 2011. Siden den gang er det investert i et topp moderne blande- og pakkeanlegg. Anlegget har gitt oss helt nye muligheter til å kunne produsere et mye bredere varesortiment. Vi jobber stadig med å utvikle nye produkter, både i forhold til kundenes ønske, tiden vi lever i og av hensyn til miljøet. 

Vi fokuserer på å finne råvarer av høyeste kvalitet, bearbeide disse til et produkt vi kan stå for og levere det slik kundene ønsker. Vi gjenvinner organiske råvarer både fra landbruk og gjenvinningsstasjoner. Som medlem av Grønt Punkt driver vi også med full gjenvinning av avfall. 

Du finner våre produkter i mange drivhus og ved dyrking av grønnsaker utendørs, i små og store hager, potter og blomsterkasser, offentlige anlegg, som strø til dyr og fjærkre, samt på en rekke andre områder. 

Våre råvarer høstes i pakt med hensynet til bærekraft og vern av naturområder. For oss er det viktig å kunne ta vare på naturen, så den kommer til glede og nytte for kommende generasjoner i mange år fremover. 

Hilsen alle oss på Tjerbo!

Marius, Olivia og Vidar representerer tre generasjoner på Tjerbo.