En jordnær hilsen fra Tjerbo

På Tjerbo gård i Rakkestad er det lange tradisjoner for å levere torv og jord til gartnerier og strøtorv til husdyr.  I dag er det fjerde generasjon som driver virksomheten.

Virksomheten ble startet i 1949 av Marius Hansen, bonde på Tjerbo og bestefar til Vidar, som er på bildet. Å ta ut torv var tungt arbeid og det ble lange dager på Tjerbomyra. Torva ble spadd for hånd og tørket i torvhus ute på myra. På den tiden ble torv brukt som strø i fjøset til alle typer husdyr. Etterhvert knyttet gården forbindelser til gartnerier og hobbydyrkere som ønsket å bruke den lyse torva fra Tjerbo til dyrking av prydplanter og grønnsaker. Dermed startet man med å lage jordblandinger til yrkesgartnere. Gartnerjord er ennå i dag en bærebjelke i virksomheten og en viktig målestokk på kvalitet.

Med årene ble vareutvalget utvidet etter ulike behov, gjødslet og blandet til det beste for alle typer vekster.  Marius Finpå, som er 4. generasjon på gården, tok over som daglig leder i 2011. De siste årene har vi investert i moderne anlegg og i 2016 sto et nytt blande- og pakkeanlegg ferdig. Vi teller i dag 6 ansatte og i høysesong er vi dobbelt så mange, nettopp for å kunne levere nok. Årlig produksjon ved Tjerbo er i overkant av 1,4 mill. sekker.

Våre råvarer høstes i pakt med hensynet til bærekraft og vern av naturområder. Den lyse fine torva fra myra rett ved gården er fortsatt viktig, og vi gjenvinner også organiske råvarer fra landbruk. Det er overskudd på torv i Norge, faktisk holder mange sjøer på å gro igjen på grunn av naturlig vekst og klimaeffekter. På samme måte som med skog, kan en kontrollert utvinning godt forsvares. Som medlem av Grønt Punkt tenker vi på miljøet hver dag og vi driver full gjenvinning av avfall.

Mye har forandret seg med årene og kvaliteten på våre  produkter er høyere enn noen gang. Sortimentet er bredt og utvikles stadig for å dekke nye ønsker til både gartnere, hobbydyrkere og forbrukere. Du finner våre produkter i mange drivhus og ved dyrking av grønnsaker utendørs, i små og store hager, potter og blomsterkasser, offentlige anlegg, som strø til fjærkre og dyr, samt på en rekke andre områder.

Vi fokuserer alltid på å finne råvarer av høyeste kvalitet, bearbeide disse til et produkt vi kan stå for og levere det slik kundene ønsker. Samtidig er det viktig for oss å ta vare på naturen, så den kommer til glede og nytte for kommende generasjoner i mange år framover.

Tjerbo - kvalitet fra naturen siden 1949.

Marius, Olivia og Vidar representerer tre generasjoner på Tjerbo.