TORVPRODUKTER

Torv er et naturprodukt, et organisk materiale dannet av mose, gress og løv. Torv har en unik evne til å holde på fuktighet, noe som gir spirer og unge planter de beste forutsetningene for utvikling og vekst.
Vi leverer et bredt utvalg av torvbaserte vekstmedier, både 100% naturlig torv, men også torvprodukter tilsatt ulike typer næring.

Alle produktene våre er spesiallaget med omtanke for behovet til hver enkel plantetype.

NATURTORV

VEKSTTORV

VEKSTTORV MED PERLITE

VEKSTTORV MED KALK OG PLANTENÆRING

PLUGGTORV

RHODO/NATURTORV